Testaussuositukset ja terveystestaustuet

NÄITÄ EDELLYTETÄÄN JALOSTUSKÄYTTÖÖN KÄYTETTÄVILTÄ KOIRILTA

Koiran tunnistusmerkintä tarkastetaan tutkimuksen yhteydessä.Lausunnon antaja tai mahdollinen näytteenottaja on Kennelliiton hyväksymä. Koira on täyttänyt lausuntohetkellä mahdollisesti vaadittavan vähimmäisiän.   Suosituksena minimi-ikä jalostuskäytössä on molemmille 18 kk.

· BAER-testi eli kuulon tason tutkiminen  
· Munuaisten toiminta-arvon mittaaminen 
· Polvilumpioluksaatiotutkimus  
· Sydämen ultraäänitutkimus tai sydämen kuuntelu. Mikäli kuuntelussa havaitaan sivuääniä, niin ultraus.  Ultraäänitutkimuksella saadaan myös tieto mahdollisista sydämen rakennevirheistä.  
· LAD -geenitesti (letaali akrodermatiitti) DNA-statuksen selvittämiseksi. 
· PLL -geenitesti (primaari linssiluksaatio)  DNA-statuksen selvittämiseksi. 
· LP -geenitesti (kurkunpään halvaus) DNA-statuksen selvittämiseksi. 
· silmäpeilaus
· Pehmytkitalakitutkimus jos ELL on suositellut tutkimusta löydösten perusteella  

Tarkennuksia testien voimassaoloon 

Polvilumpioluksaatiotutkimus 
• Tutkittaessa koiran on oltava iältään vähintään 12 kk. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu lausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli koira on tutkimushetkellä täyttänyt kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse uusia.  

BAER-testi eli kuulon tason tutkiminen 
• Testaus tehdään virallisesti  
• Koiran on  oltava iältään vähintään 35 vuorokautta. 
• Varma tulos saadaan yli 12 viikon ikäisenä eli 3kk ikäiseltä koiralta 
• SKL:n Jalostustieteellinen toimikunta on linjannut, että kuuroja tai toispuoleisesti kuulevia koiria ei tule käyttää jalostukseen.  

Munuaisten toiminta-arvon mittaaminen 
UPC (Virtsan prot/krea-suhde) (tulos alle 0.3) / SDMA ((symmetrinen dimetyyliarginiini) 
• Koira on tutkimushetkellä vähintään 1 vuoden ikäinen 
• Tulos on voimassa 1 vuoden     
• Koetta ei tule ottaa kiima-aikaan eikä astutetulta nartulta     

Sydänkuuntelu ja ultraäänitutkimus
• Testaus tehdään virallisesti 
• Koira on tutkimushetkellä vähintään 1 vuoden ikäinen  (uusien tutkimusten perusteella suositellaan 18 kk ikää). 
• Kuuntelutulos voimassa 12 kk.  
Mikäli kuuntelussa havaitaan sivuääni, suositellaan ultrausta laajempaa selvitystä varten.
Mikäli sydänultrassa ei havaita poikkeamia, on ultrauslausunto voimassa 2 vuotta, mikäli poikkeavia löydöksiä, niin voimassa 1 v.

JTO 2021-2025: "Jalostukseen käytettävät koirat tulee ensisijaisesti tutkia sydämen osalta virallisella ultraäänitutkimuksella. Koiran tulee olla vähintään 18 kk ikäinen tutkimushetkellä. Vähimmäissuosituksena jalostuskoirille sydämen osalta on pidettävä sydämen virallista auskultointia, tulos saa olla korkeintaan 12 kuukautta vanha. Mikäli sydämen auskultaatiossa kuuluu sivuääni tai poikkeamia tulee koira tutkia sydämen ultraäänitutkimuksella ennen jalostuskäyttöä. Sydämen ultraäänitutkimuksessa avoin (B) -tuloksen saanut koira yhdistetään aina terve (A) - tuloksen saaneeseen koiraan. Sairas -tuloksen saanutta koiraa ei saa käyttää jalostuksessa."

Ohje sydänsairauksien vastustamisesta, voimassa 1.1.2021


PLL, LAD ja LP  DNA -statuksen selvitys
• DNA-näytteen on ottanut eläinlääkäri tai virallinen näytteenottaja. 
• Koira voi olla myös geneettisesti terve ( vanhempien DNA -testien perusteella, molemmat terveitä) 
• Jalostukseen käytettävistä koirista toisen on oltava normaali/terve kyseisen sairautta kantavan geenin suhteen

Kyseisiä geenitestejä tarjoavat Kennelliiton yhteistyölaboratoriot, joista omistaja valitsee haluamansa: 
•Letaali akrodermatiitti (LAD) 
Movet, Laboklin ja Genoscoper ( Genoscoperin osalta geenitesti on osa MyDogDNA-testipaneelia,   josta voidaan kyseisille roduille tallentaa vain LAD-geenitestin tulos) 
•Kurkunpään halvaus (LP) 
Movet ja Laboklin
•Primaari linssiluksaatio (PLL)
Movet, Laboklin ja Genoscoper
•Yhdistelmätesti jossa Laryngeal paralysis (LP), lethal akrodermatitis (LAD), primary lens luxation (PLL), polycystic kidney disease (PKD)
Laboklin

Silmäpeilaus
• Testaus tehdään virallisesti
• Tulos on voimassa 2 vuotta, yli 4 vuotiaalla 3 vuotta
• PLL-kantajat ja sairaat pelattava 2v väleinVirallisia tutkimuksia tekevät eläinlääkärit SKL sivuilta

Terveystutkimustuet

Yhdistyksen maksamat tuet jäsenten omistamien kääpiöbullterriereiden terveystesteistä.

Tuettavat terveystutkimukset ovat BAER, geenitestit (PLL, LAD, LP), polvet, sydänkuuntelu, silmätutkimus  ja UPC.  
Polvien, sydäntutkimusten  ja UPC vähimmäistesti-ikä tulee olla 12 kk ( Kennelliiton virallinen suositusikä).

Terveystuki on 15 euroa/jäsen/ kalenterivuosi, kohdistuen johonkin edellämainituista tutkimuksista.

Kaikissa yhdistykselle lähetettävissä tutkimustuloksissa tulee olla

 • koiran virallinen nimi
 • syntymäaika
 • rekisterinumero
 • tunnistenumero
 • omistajan nimi ja sotu
 • Geenitestit: Näytteenottaja on eläinlääkäri tai SKL virallinen näytteenottaja

  Lähetä kopio tutkimustuloksista  yhdistykselle sähköpostiin skbtjalostus@gmail.com
  Merkitse viestiin koiran nimi, rekisterinumero sekä oma nimesi, sotu ja  tilinumerosi.
  Tukea on anottava 3 kk:n sisällä tutkimuksesta, ja aina viimeistään ennen kalenterivuoden loppua ( esim. tutkimus tehty joulukuussa). 
  Lähetä tutkimustulos nimettynä koirasi rekisterinimellä ja tutkimuksen nimellä. Esim. Murkinan Murre_sydän. Näin helpotat tietojen arkistointia!

  Tuki yhdistelmägeenitestistä 20€.  Tuki sydänultrasta 50€ .
  Tukikatto jäsentä kohti on 100€/vuosi
  Esimerkkejä: 
  -kasvattaja geenitestaa pentueensa ( 5 x 20€)
   -omistaja tekee yhdelle koiralleen sydänultran (50€), yhdistelmätestin (20€) ja polvet (15€), yht. 85€ ja toiselle omalle koiralleen LAD testin (15€) , yht. 100€

  hallituksen päätös: sydänultra 50€/ kalenterivuosi/jäsenen omistama koira
  Yhdistelmägeenitesti 20€ kalenterivuosi/jäsenen omistama koira
  UPC, silmät, polvet, luusto, yksittäinen geenitesti 15€/kalenterivuosi/jäsen

  Näiden lisäksi – Tuki 100€ avausmaksusta alle 6 vuotiaille, avauksen tulos yhdistykselle.

  Tukia on haettava viimeistään 3kk tutkimuspäivästä, kuitenkin kuluvan vuoden loppuun mennessä. Hakijan on oltava jäsen sekä tutkimushetkellä että tuen hakemisen aikana, ja kuluvan vuoden jäsenmaksun oltava maksettuna.
  Nämä terveystuet ovat voimassa toistaiseksi. Muutoksista ilmoitamme kotisivuilla ja jäsenkirjeissä.