Testaussuositukset ja terveystestaustuet

PEVISA:

Kääpiöbullterrierille on jo aiemmin hyväksytty PEVISA yhdessä bullterrierin kanssa: Pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla LAD- (bullterrieri, kääpiöbullterrieri) - ja LP (kääpiöbullterrieri) – geenitestilausunto/-lausunnot. Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se paritettava LAD:n suhteen terveen parituskumppanin kanssa. Jos koira on LP-geenin suhteen korkean riskin kantaja (LP/LP) tai kantaja (N/LP), se on paritettava LP:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa. Pentueet, joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-/LP-kantajia, ei rekisteröidä. 
Ohjelma on voimassa 1.7-31.12.2021 

Näitä edellytetään jalostuskäyttöön käytettäviltä koirilta

Koiran tunnistusmerkintä tarkastetaan tutkimuksen yhteydessä.Lausunnon antaja tai mahdollinen näytteenottaja on Kennelliiton hyväksymä. Koira on täyttänyt lausuntohetkellä mahdollisesti vaadittavan vähimmäisiän. 

· BAER-testi eli kuulon tason tutkiminen  
· Munuaisten toiminta-arvon mittaaminen 
· Polvilumpioluksaatiotutkimus  
· Sydämen ultraäänitutkimus tai sydämen kuuntelu. Mikäli kuuntelussa havaitaan sivuääniä, niin ultraus.  Ultraäänitutkimuksella saadaan myös tieto mahdollisista sydämen rakennevirheistä.  
· LAD -geenitesti (letaali akrodermatiitti) DNA-statuksen selvittämiseksi. 
· PLL -geenitesti (primaari linssiluksaatio)  DNA-statuksen selvittämiseksi. 
· LP -geenitesti (kurkunpään halvaus) DNA-statuksen selvittämiseksi. 
· silmäpeilaus
· Pehmytkitalakitutkimus jos ELL on suositellut tutkimusta löydösten perusteella  

Tarkennuksia testien voimassaoloon 

Polvilumpioluksaatiotutkimus 
• Tutkittaessa koiran on oltava iältään vähintään 12 kk. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu lausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli koira on tutkimushetkellä täyttänyt kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse uusia.  

BAER-testi eli kuulon tason tutkiminen 
• Testaus tehdään virallisesti  
• Koiran on  oltava iältään vähintään 35 vuorokautta. 
• Varma tulos saadaan yli 12 viikon ikäisenä eli 3kk ikäiseltä koiralta 
• SKL:n Jalostustieteellinen toimikunta on linjannut, että kuuroja tai toispuoleisesti kuulevia koiria ei tule käyttää jalostukseen.  

Munuaisten toiminta-arvon mittaaminen 
UPC (Virtsan prot/krea-suhde) / SDMA ((symmetrinen dimetyyliarginiini) (tulos alle 0.3)
• Koira on tutkimushetkellä vähintään 1 vuoden ikäinen 
• Tulos on voimassa 1 vuoden     
• Koetta ei tule ottaa kiima-aikaan eikä astutetulta nartulta     

Sydänkuuntelu ja ultraäänitutkimus
• Testaus tehdään virallisesti 
• Koira on tutkimushetkellä vähintään 1 vuoden ikäinen  (uusien tutkimusten perusteella suositellaan 18 kk ikää). 
• Kuuntelutulos voimassa 12 kk.  
Mikäli kuuntelussa havaitaan sivuääni, suositellaan ultrausta laajempaa selvitystä varten.
Mikäli sydänultrassa ei havaita poikkeamia, on ultrauslausunto voimassa 2 vuotta, mikäli poikkeavia löydöksiä, niin voimassa 1 v.
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta, voimassa 1.1.2021

PLL, LAD ja LP  DNA -statuksen selvitys
• DNA-näytteen on ottanut eläinlääkäri tai virallinen näytteenottaja. 
• Koira voi olla myös geneettisesti terve ( vanhempien DNA -testien perusteella, molemmat terveitä) 
• Jalostukseen käytettävistä koirista toisen on oltava normaali/terve kyseisen sairautta kantavan geenin suhteen

Kyseisiä geenitestejä tarjoavat Kennelliiton yhteistyölaboratoriot, joista omistaja valitsee haluamansa: 
Letaali akrodermatiitti (LAD) 
• Movet, Laboklin ja Genoscoper ( Genoscoperin osalta geenitesti on osa MyDogDNA-testipaneelia, josta voidaan kyseisille roduille tallentaa vain LAD-geenitestin tulos) 
Kurkunpään halvaus (LP) 
• Movet ja Laboklin

Silmäpeilaus
• Testaus tehdään virallisesti
• Tulos on voimassa 2 vuotta, yli 4 vuotiaalla 3 vuotta
• PLL-kantajat ja sairaat pelattava 2v välein


Virallisia tutkimuksia tekevät eläinlääkärit SKL sivuilta

Terveystutkimustuet

Yhdistyksen maksamat tuet jäsenten omistamien kääpiöbullterriereiden terveystesteistä.

Tuettavat terveystutkimukset ovat BAER, geenitestit (PLL, LAD, LP), polvet, sydänkuuntelu, ja UPC.  
Polvien, sydäntutkimusten  ja UPC vähimmäistesti-ikä tulee olla 12 kk ( Kennelliiton virallinen suositusikä).

Terveystuki on 15 euroa/jäsen/ kalenterivuosi, kohdistuen johonkin edellämainituista tutkimuksista.

Kaikissa yhdistykselle lähetettävissä tutkimustuloksissa tulee olla

 • koiran virallinen nimi
 • syntymäaika
 • rekisterinumero
 • tunnistenumero
 • omistajan nimi ja sotu
 • Geenitestit: Näytteenottaja eläinlääkäri tai SKL virallinen näytteenottaja 

  Lähetä kopio tutkimustuloksista  yhdistykselle sähköpostiin skbtjalostus@gmail.com
  Merkitse viestiin koiran nimi, rekisterinumero sekä oma nimesi, sotu ja  tilinumerosi.
  ((avustus terveystutkimukseen on verottajan ohjeiden mukaan koiran omistajan tuloveronalaista tuloa). Tukea on anottava 3 kk:n sisällä tutkimuksesta, ja aina viimeistään ennen kalenterivuoden loppua ( esim. tutkimus tehty joulukuussa).

  Tuki yhdistelmägeenitestistä 20€.  Tuki sydänultrasta 50€ . T
  Alle 6 vuotiaan koiran avauksesta korvaamme 100€. 
  Tukia on haettava viimeistään 3kk tutkimuspäivästä, kuitenkin kuluvan vuoden loppuun mennessä.
  Nämä terveystuet ovat voimassa toistaiseksi. Muutoksista ilmoitamme kotisivuilla ja jäsenkirjeissä.