Jalostuksen tavoiteohjelma

3.3.2021

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt  kääpiöbullterrierin JTO:n , Jalostuksen tavoiteohjelman .

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta. 
Myös rodun harrastaja ja koiran hankintaa suunnitteleva saa ohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa. Hän voi sen perusteella esimerkiksi tarkastaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, että pentueen vanhemmille on tehty JTO:ssa suositellut tarkastukset perinnöllisten sairauksien varalta ennen astutusta. 

Kunkin rodun JTO:n tulee olla sopusoinnussa eläinsuojelulain ja –asetuksen sekä muiden eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa. JTO:n tulee aktiivisesti ohjata jalostusta näiden määräysten mukaiseen suuntaan. 

Rotujärjestöjen jalostustoiminnan tulee perustua rodun JTO:ssa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin. Yksi tärkeimmistä terveyttä edistävistä jalostustavoitteista on huolehtia rotujen geneettisen vaihtelun säilymisestä. Tähän päästään pitämällä yksittäisten yksilöiden ja sukulinjojen jälkeläismäärät kurissa. Koiran elinikäinen jälkeläismäärä ei saisi ylittää viittä prosenttia siitä yksilömäärästä, joka rotuun keskimäärin rekisteröidään 4-5 vuodessa. Tarvittaessa rotujen monimuotoisuutta voidaan lisätä roturisteytysten avulla. SKL

Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 11.2.2021 (1/2021):

Toimikunta esittää, että rodun PEVISA-ohjelma pidetään voimassa ja hyväksyy rodun JTO-ohjelman välttämättömin korjauksin. Ohjelma on voimassa 11.2.2021-31.12.2021.

Seuraavan kauden JTO-ohjelma ja PEVISA käsitellään jalostustieteellisessä toimikunnassa, kun ohjelma on käsitelty ja hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa.

Tutustu täsä rotumme hyväksyttyyn JTO :hon