JTT:n päätös PEVISASTA

19.2.2021

Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 11.2.2021 (1/2021): 
Kääpiöbullterriereiden PEVISA-ohjelma tulee voimaan 1.7.2021 ja on aikaisemman päätöksen mukaisesti voimassa 31.12.2021 asti.  

Kääpiöbullterrierille on jo aiemmin hyväksytty PEVISA yhdessä bullterrierin kanssa: Pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla LAD- (bullterrieri, kääpiöbullterrieri) - ja LP (kääpiöbullterrieri) – geenitestilausunto/-lausunnot. Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se paritettava LAD:n suhteen terveen parituskumppanin kanssa. Jos koira on LP-geenin suhteen korkean riskin kantaja (LP/LP) tai kantaja (N/LP), se on paritettava LP:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa. Pentueet, joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-/LP-kantajia, ei rekisteröidä.