PEVISA

11.2.2021

9.2.2020 Suomen Terrierijärjestön jalostustoimikunta kutsui Suomen Kääpiöbullterrierit ry:n ja Suomen Bullterrieriyhdistys ry:n keskustelemaan yhteisestä Pevisa ehdotuksesta sydänsairauksiin liittyen. Kennelliitto on toivonut yhtenäistä ohjelmaa molemmille roduille. 


PEVISA tarkoittaa rotukohtaista Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa. Se sisältää pentujen rekisteröintiin vaikuttavia ehtoja esimerkiksi terveystutkimuksista. Rodun PEVISA hyväksytään aina Kennelliitossa rotujärjestön aloitteesta. 
PEVISA-ohjelman tavoitteena on: 
1. ennaltaehkäistä tai vähentää sellaisten perinnöllisten vikojen ja sairauksien leviämistä rodussa, jotka - alentavat koiran elinkykyä tai –toimintoja - aiheuttavat koiran elämänlaadun huonontumisen - vähentävät koiran jalostuskelpoisuutta 
2. turvata rodun geneettinen monimuotoisuus, jotta saataisiin rajoitettua haitallisten geenien leviäminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä.

Rotumme Pevisaan tulevat geenitestit PLL, LAD ja LP , sekä sydämeen liittyvät tutkimukset. Nykyinen Pevisa käsittää LAD ja LP geenitestit, ja tämä tulee voimaan kun kennelliitto saa järjestelmänsä ajan tasalle jotta nämä saadaan kirjattua jalostustietojärjestelmään. 

Suomen Terrierijärjestö ry:n hallituksen hyväksymä Suomen Kääpiöbullterrierit ry:n PEVISA -ohjelmaesitys rodulle kääpiöbullterrieri, sis. sydän, PLL, LAD, LP:

SYDÄN
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta tehty sydänultra sisältäen sydänkuuntelun. Sydänultran alaikäraja on 18 kk.
SKL:n sydänultran lausunto ”A, TERVE - tutkimustulos on voimassa 24 kk.
SKL:n sydänultran tulos ”B”, AVOIN – tutkimustuloksen saanut koira tulee tutkia 12 kk kuluttua uudestaan eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä ennen toista TERVE/AVOIN-tutkimustulosta.
AVOIN-tutkimustuloksen kaksi kertaa saanut voidaan yhdistää vain TERVE- tuloksen saaneen koiran kanssa.
SKL:n sydänultra tulos ”C” ja/tai MUU SYDÄNSAIRAUS -tutkimustuloksen saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

LAD, LP, PLL
Pentujen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä Kennelliiton hyväksymän laboratorion (esim. Laboklin) LAD-, LP- ja PLL- geenitestilausunto/lausunnot.
Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se paritettava LAD:n suhteen terveen koiran kanssa.
Jos koira on LP-geenin suhteen korkean riskin kantaja (LP/LP) tai kantaja (N/LP), se on paritettava LP:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa.
Jos koira on PLL-geenin suhteen kantaja (N/PLL), se on paritettava PLL:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa.
Pentueet, joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-/LP-/PLL-kantajia, ei rekisteröidä.
Geenitestaamatonta ulkomaista urosta käytettäessä on nartun oltava terve näiden edellä mainittujen sairauksien osalta.
Geeniperimältään terveen koiran vanhempien lausunnot on tarvittaessa esitettävä.

Pevisa ehdotus käsitellään vuosikokouksessa, ja sen jälkeen vielä STJ:n vuosikouksessa maaliskuussa.
Rotujärjestön on toimitettava rotukohtaista PEVISA-ohjelmaa koskeva kirjallinen anomus ja rotujärjestön yleiskokouksessa hyväksytty ohjelma Kennelliiton hallitukselle, joka päättää rodulle hyväksytystä ohjelmasta, siitä milloin ohjelma tulee voimaan ja ohjelman voimassaoloajan.
Pevisasta SKL sivuilla lisää.Lyhenteet:
PLL  -primääri linssiluksaatio

LAD -letaali akrodermatiitti 

LP   -laryngeal paralysis, kurkunpään halvaus