Sääntömääräinen vuosikokous 2021

1.3.2021

Suomen Kääpiöbullterrierit ry kokoontui ensimmäistä kertaa vuosikokoukseensa 28.2.2021.
 
Omasta puolestani haluan kiittää kaikkia osallistuneita aktiivisuudesta ja hyvin sujuneesta kokouksesta. Kokouksessa käytiin läpi toimintaa ja taloutta vuodelta 2020. Lisäksi kävimme paljon hyvää keskustelua rotuamme koskevista ajankohtaisista asioista, pevisa-asia kirvoitti mielenkiintoiseen keskusteluun. Olimme hallituksen kanssa erityisen tyytyväisiä, kun niin runsaslukuisina, 40% jäsenistämme, annoitte mielipiteenne julki pevisaa koskevassa ennakkoäänestyksessä. Tuleva Pevisa vuosille 2022-2025 hyväksyttiin äänin 48-9.

Lämmin kiitos teille kaikille osallistuneille, oli mukava kun olitte mukana! 
terveisin Paakkarin Nina, pj.

Suomen Terrierijärjestö ry:n hallituksen hyväksymä Suomen Kääpiöbullterrierit ry:n PEVISA - ohjelmaesitys rodulle kääpiöbullterrieri, sis. sydän, PLL, LAD, LP SYDÄN 

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta tehty sydänultra sisältäen sydänkuuntelun. 
Sydänultran alaikäraja on 18 kk. SKL:n sydänultran lausunto ”A, TERVE - tutkimustulos on voimassa 24 kk. 
SKL:n sydänultran tulos ”B”, AVOIN – tutkimustuloksen saanut koira tulee tutkia 12 kk kuluttua uudestaan eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä ennen toista TERVE/AVOIN-tutkimustulosta. 
AVOIN-tutkimustuloksen kaksi kertaa saanut voidaan yhdistää vain TERVE- tuloksen saaneen koiran kanssa. 
SKL:n sydänultra tulos ”C” ja/tai MUU SYDÄNSAIRAUS -tutkimustuloksen saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. 

LAD, LP, PLL Pentujen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä Kennelliiton hyväksymän laboratorion (esim. Laboklin) LAD-, LP- ja PLL- geenitestilausunto/lausunnot. 
Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se paritettava LAD:n suhteen terveen koiran kanssa. 
Jos koira on LP-geenin suhteen korkean riskin kantaja (LP/LP) tai kantaja (N/LP), se on paritettava LP:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa. 
Jos koira on PLL-geenin suhteen kantaja (N/PLL), se on paritettava PLL:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa. 
Pentueet, joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-/LP-/PLL-kantajia, ei rekisteröidä. 
Geenitestaamatonta ulkomaista urosta käytettäessä on nartun oltava terve näiden edellä mainittujen sairauksien osalta. Geeniperimältään terveen koiran vanhempien lausunnot on tarvittaessa esitettävä.