Avoin kirje Suomen Bullterrieriyhdistys ry:n ja Suomen Kääpiöbullterrieriyhdistys ry:n hallitukselle ja jäsenistölle

27.11.2020

Suomen Terrierijärjestön puheenjohtajan kirje jäsenille koskien yhdistyksemme perustamista ja SBY:n toimintaa (mm. terveystukien lakkauttaminen)

Avoin kirje Suomen Bullterrieriyhdistys ry:n ja Suomen Kääpiöbullterrieriyhdistys ry:n  hallitukselle ja jäsenistölle! 

SUOMEN KÄÄPIÖBULLTERRIERYHDISTYS RY 

Ovatko kaikki Suomen Bullterrieriyhdistys ry:n ja Suomen Kääpiöbullterrieriyhdistys ry:n  jäsenet tietoisia, että yhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan 14.6.2020 seuraavaa:  ”Jäsenyhdistys Suomen kääpiöbullterrierit ry:n jäsenhakemus hylättiin enemmistö äänin.  Marja Lindvall halusi pöytäkirjaan merkittäväksi oman päätöksestä eriävän kantansa.”? 

Vasta saatuaan tämän kielteisen päätöksen Suomen Kääpiöbullterrierit ry anoi Suomen  Terrierijärjestö ry:n (STJ) jäsenyyttä. 

STJ:n hallitus pyysi ennen jäsenanomuksen hyväksymistä Suomen Kennelliiton hallitusta  vahvistamaan kääpiöbullterrieri-rodun Suomen Terrierijärjestö ry:n alaiseksi roduksi.  Suomen Kennelliiton hallitus totesi päätöksessään, että käytännössä rotu on ollut jo  vuodesta 2011 alkaen Suomen Terrierijärjestö ry:n alaisuudessa.  

STJ ei ole koskaan päättänyt nimetä kääpiöbullterrieri-rotua Suomen Bullterrieriyhdistys ry:n  alaisuuteen, joten Suomen Bullterrieriyhdistys ry:tä ei voida sääntöjen kääpiöbullterrieri sanasta huolimatta pitää rodun ensimmäisenä rotuyhdistyksenä. STJ:llä oli vaihtoehtona  oikeus nimetä rotu keväällä perustetun Suomen Kääpiöbullterrierit ry alaisuuteen.  

Suomen Terrierijärjestö ry hyväksyi 30.8.2020 Suomen Kääpiöbullterrierit ry  jäsenanomuksen ja nimesi Suomen Kääpiöbullterrierit ry:n alaisuuteen kääpiöbullterrieri rodun. Päätöksessä huomiotiin Suomen Bullterrieriyhdistys ry:n hallituksen 14.6.2020  tekemä päätös hylätä kääpiöbullterrieriharrastajien perustaman yhdistyksen jäsenanomus. 

Tieto kääpiöbullterrierin jäsenyhdistysasiasta ja rotuedustuksesta on toimitettu  sähköpostiviestinä kaikille Suomen Bullterrieriyhdistys ry:n hallituksen jäsenille 22.9.2020 ja  sama viesti on lähetetty toistamiseen Annika Walldenin pyynnöstä 12.10.2020. 

SUOMEN BULLTERRIERIYHDISTYS RY:N TERVEYSTUET 2020 

Suomen Bullterrieriyhdistys ry on vuosikokouksessa 20.10.2019 päättänyt yhdistyksen maksamien terveysavustusten summat ja kohteet, jotka voimassa vuodelle 2020 alkaen  1.1.2020. 

Suomen Bullterrieriyhdistys ry:n on julkaissut 22.11.2019 yhdistyksen maksamien  terveysavustusten summia ja kohteita, jotka on päivitetty vuosikokouksen 20.10.2019  päätöksen mukaisesti toimintakaudelle 2020. Lisäksi on tiedotettu, että uudet tuet ovat  voimassa 1.1.2020 alkaen ja kaikki yhdistyksen tarjoamat edut ovat siis kaikille jäsenille, tässä tapauksessa mm. PLL ja BAER testit. 

Vuoden 2020 aikana voimassa oleviin terveystukiin on 25.10.2020 pidetyssä syyskokouksessa esitetty ja hyväksytty päätös, joka loukkaa jäsenoikeuksia vuonna 2020. Kaikille jäsenille, rodusta riippumatta, 1.1.2020 alusta tarjottuja ja maksettuja tukia maksetaan yhdistyksen kotisivulla ilmoitetulla tiedolla 25.10.2020 lähtien vain jäsenen omistaman bullterrierin tutkimustuloksista ja etu on poistettu jäseneltä, joka omistaa  kääpiöbullterrierin. Tämä tieto oli julkaistu kotisivulla vasta 15.11.2020. 

Tämä Suomen Bullterrieriyhdistys ry päätös loukkaa yhdistyslain mukaista jäsenten yhdenvertaisuutta. Kaikilla 35 euron jäsenmaksunsa vuonna 2020 maksaneilla jäsenillä, niin koirattomilla kuin kääpiöbullterrieri-rotuisen koirien omistajilla, on oikeus saada yhdistykseltä samat palvelut vuoden 2020 aikana, kuin jäsenet, jotka omistavat bullterrierin vuoden 2020 aikana.

Yhdistyslakia noudattavan yhdistyksen tulisi maksaa kaikille jäsenille markkinoidut  terveystukiedut vuoden 2020 aikana suoritetuista, tuen piirissä olevista tutkimuksista,  kuten: BAER 10€ / koira, PLL 10€ / koira, sydänultra 50€ / koira (sydänultran tuki nostettu  bullterriereillä 100,- syyskokouksessa 25.10.2020), max 2 kertaa, haettavissa 2 vuoden  välein, ruumiinavaus 50% kuluista (avaustulos nostettu bullterriereillä 100%  syyskokouksessa 26.10.2020), koiran oltava rekisteröity, jäsenen omistama ja alle 8 vuotias. 

HALLITUKSEN ROOLI JA VASTUUT 

Suomen Bullterrieriyhdistys ry toimii Suomen Terrierijärjestö ry:n alaisuudessa rotua harrastavana yhdistyksenä. Sen tulisi toiminnallaan osoittaa pystyvänsä hoitamaan kaikki rotua harrastavan yhdistyksen ohjesäännön mukaiset tehtävät ja täyttää moitteettomasti yhdistyslain ja yhdistyksen sääntömääräiset velvollisuutensa. 

Suomen Bullterrieriyhdistys ry:n nykyisellä hallituksella ei ehkä ole riittävästi  asiantuntemusta eikä kykyä sen enempää kuin haluakaan noudattaa hyvän hallinnon  periaatteita. Jäsenetujen riistäminen osalta jäsenistöä vain jäsenen omistaman rodun  perusteella on vastoin jäsenen oikeuksia. Jäsenvelvollisuuksien laiminlyönnistä voi aiheutua  korvausvastuu yhdistykselle. 

Suomen Terrierijärjestön alaisen rotua harrastavan Suomen Bullterrieriyhdistys ry:n jatkuva  ja määrättyyn jäsenryhmään kohdistunut syrjintä ja jäsenoikeuksien loukkaaminen vuoden  2020 aikana on osoittanut, että Suomen Terrierijärjestö ry:n päätös nimetä  kääpiöbullterrieri-rotu Suomen Kääpiöbullterrierit ry:n alaisuuteen on ollut ja on rodun ja  sen harrastajien edun mukainen. 

26.11.2020 

Tuire Okkola 

Suomen Terrierijärjestö ry:n puheenjohtaja